Fenntartónk

Intézményünk fenntartója a Briliáns Oktatási Alapítvány

  • székhelye: 1119 Budapest, Rátz László utca 4.
  • adószáma: 18697713-1-43
  • bejegyzésre került: 2002. november 8-án, AM 2297 szám alatt a Pest Megyei Bíróságon

Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26. § c pontjának 3.,4.,5., a 26. § c pontjának 2. és 3. bekezdésében meghatározott közhasznú tevékenységet folytat. Fő tevékenységeként támogatja az alapfokú oktatást, nevelést és a tudományos kutatást. 

Az alapítvány célja:

  • fenntartja és működteti a 1119 Budapest, Rátz László utca 4. szám alatti székhelyű Talento-Ház Alapítványi Óvodát, Általános Iskolát és Alapfokú Művészeti Iskolát,
  • támogatja a pedagógiai célú kutatásokat.

Feladatkörén belül:

  • Óvodás- és általános iskoláskorú gyerekek számára kis létszámú osztályokban biztosítja a tehetség kibontakoztatását, az egyéni képességfejlesztést, a magas szintű angolnyelv-oktatást,
  • tanórán kívül biztosítja a művészeti nevelést (képzőművészet - festészet) és képességfejlesztést (tehetségműhelyekben)
  • pályázatok kiírásával, illetve az elfogadott pályázatok kipróbálásával támogatja az óvodás és általános iskolai korosztály számára új nevelési-oktatási programok kidolgozását.

A Briliáns Oktatási Alapítvány a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatainak ellátásához normatív költségvetési hozzájárulást vesz igénybe. 2008-ban ennek az egy főre jutó összege 236.407 Ft volt, amely a teljes intézményi költségvetés 37%-át fedezte.

Az alapítvány közhasznú,így szeretettel várja minden kedves adományozótól adója 1%-át, illetve anyagi támogatását, amit a gyermekek részére szervezett programokra, a taneszköz állomány bővítésére és az iskola felújítására fordít.

A Briliáns Oktatási Alapítvány számlaszáma: 10300002-20159151-00003285

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat itt olvashatják.

Iskolánk elérhetőségei

Cím: 1119 Budapest, XI. kerület
Rátz László utca 4.

Telefon: 06 1 204 0847 (8-16 óráig)

Impresszum

Levélküldés

Térkép elérhetőségünkről