Iskolánkról

Szeretnénk Önöknek bemutatni a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskolát.

Mottónk: "Mindenkiben van valami, amit senki sem tud utánacsinálni"
Örkény István

Főbb oktatási és nevelési elveink, célkitűzéseink:

  • Legfontosabb nevelési célkitűzéseink közé tartozik a gyermekek képességeinek feltérképezése és fejlesztése, a tanulás tanítása.
  • Elsőbbséget kapnak nevelésünkben az empatikus és toleráns, a személyiséget tiszteletben tartó módszerek.
  • Iskolánk világnézetileg nem elkötelezett. 
  • Fontosak tartjuk az egyéni differenciálást, a kreativitás és az egyéniség kibontakoztatását, az "élethosszig tartó tanulás"-ra nevelést.

Módszereink

A Talento-Ház Alapítványi Iskola 8 évfolyamos általános iskolaként működik, az oktatás kiscsoportos - 16-maximum 20 fő - keretek között történik. Egésznapos (7.50-16.00) oktatás-nevelés keretében valósítjuk meg pedagógiai programunkat.

Pedagógiai munkánk gyermekközpontú, ezért legfontosabb célunk, hogy boldog gyermekkort biztosítsunk tanulóinknak. Oktató-nevelő munkánk során elősegítjük az egyéni képességek kibontakozását, az erősségek kiemelését, a kevésbé erős területek kompenzálásával és fejlesztésével. Önállóságra, reális önértékelésre és önművelésre neveljük diákjainkat. Nálunk a tanulás érték, évek óta azt tapasztaljuk, hogy a mi diákjaink szívesen tanulnak, nyitottak és érdeklődőek.  

Kiemelt szerepet kap:

  • kompetencia alapú tudás elsajátíttatása oldott, családias légkörben, egyéni bánásmóddal, folyamatos differenciálással, 
  • művészeti nevelés, a képességek kibontakoztatásával alkotó műhelyeinkben és a tanórákon, változatos technikák megismertetésével, rendszeres, ünnepekhez kapcsolódó alkotónapokkal, 
  • az idegen nyelv meghatározó szerepet tölt be oktatási programunkban. Iskolaelőkészítő csoportunkban megismerkednek a nyelvvel, mondódkák, versek, dalok megtanulásával, első osztálytól játékosan, de emelt óraszámban oktatjuk az angol nyelvet, felső tagozatban kiegészítve a nyolcadik osztály végére elérhető középfokú nyelvvizsgára felkészítéssel.
  • a környezetvédelemre nevelés, ami jelen van mindennapjainkban azzal a céllal, hogy diákjaink környezettudatos felnőttekké váljanak.

Matematika órákon a tananyag elsajátítása mellett a gyerekek gondolkodtató, logikai feladatokat is megoldanak, kompetencia alapú feladatlapok megoldásával gyakorolnak, versenyekre készülnek.

A felső tagozatban 7-8. osztályban a délelőtti tanítás rendjében helyet kapott 2-2 felvételire előkészítő óra matematikából és magyar nyelvből.

A szülők az intézmény szolgáltatásainak finanszírozására, az intézményben folyó munka támogatására alapítványi hozzájárulást fizetnek.
Erről bőkebben a Támogatás  linkre kattintva olvashatnak.

 

Reméljük, sikerült az Önök érdeklődését felkeltenünk, örömmel várjuk a személyes találkozást!
Tisztelettel: Willi Anikó
                   igazgató

Betekintés mindennapjainkba 

 Iskolánk napirendje

Nyílt napi regisztráció

Iskolánk elérhetőségei

Cím: 1119 Budapest, XI. kerület
Rátz László utca 4.

Telefon: 06 1 204 0847 (8-16 óráig)

Impresszum

Levélküldés

Térkép elérhetőségünkről