Talento-Ház Óvoda

"Foglalkozzunk meleg,
sugárzó szeretettel a gyermekekkel,
S akkor csodákra képesek"
(Eric Fromm)

2017. szeptember 1-jétől, mint eddig 1 családias légkörű, kis létszámú (14 fő) csoport indítását tervezzük nagycsoportos életkorú gyermekeknek, ahol emelt szintű iskolai előkészítő okításban részesülnek, amelyet minden tevékenységi területet (irodalmi-, anyanyelvi-, környezetismereti-, matematikai-, ének-zenei-, vizuális-, testnevelési) átölelő komplex óvodai foglalkozással valósítunk meg.

Ezt naponta játékos angol nyelvoktatás egészíti ki, angol nyelvtanár vezetésével.

 

Csoportunk:

iskola-előkészítő (5 éves kortól)

Nyílt napjainkon 9-10 óráig, vagy előzetes egyeztetés alapján betekintést nyerhetnek óvodai életünkbe.

 • Foglalkozásaink témáit minden általános témakört felölelően, de a gyermekek érdeklődésének megfelelően választjuk.
 • Várunk szeretettel minden érdeklődőt, tevékenykedni vágyó, rajzolni, zenélni, táncolni szerető, ügyes kisgyermeket, akikkel óvodánkban megvalósíthatjuk a tehetséges gyermekek személyiségének fejlesztését, egyéniségük kibontakoztatását.

 

Óvodánk tevékenység központú nevelési program alapján működik, melynek célja:

 • gyermekközpontú, harmonikus, szeretetteljes, családias, biztonságos környezet megteremtése
 • fejlett érzelmi intelligencián alapuló gyermekközösség kialakítása
 • szülők–pedagógusok nevelőpartneri kapcsolatának kialakítása, mely a gyermek-közösség, gyermek-felnőtt, óvodapedagógus-család hatékony együttműködését segíti.
 • a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, sokoldalú, komplex, fejlesztő hatású tevékenységekkel, szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel.

Óvodánk előnyei:

 • kis kétszámú óvodai csoport
 • tiszta, ápolt, esztétikus, gyermekméretű bútorokkal kialakított csoportszoba
 • szeretetteljes, gondoskodó légkör
 • nyitottság, innováció; vidámság, humor
 • magas szintű szakmai végzettséggel, felkészültséggel rendelkező pedagógusok
 • nevelőpartnerség
 • tehetséggondozás
 • sokoldalú, differenciált képességfejlesztés, folyamatos tevékenykedés projekt módszerrel
 • rugalmasság, spontán helyzetek kihasználása
 • művészeti tevékenységek magas színvonalú közvetítése: néphagyományok, ének-zene, tánc, vizuális-nevelés, kézművesség népművész-, közművelődési szakember végzetséggel rendelkező óvodapedagógus vezetésével
 • sok óvodán kívüli program, kirándulás
 • fenntarthatóságra nevelés

Programjaink:

 • kirándulások, séták a környező parkokban,
 • játszóterek látogatása
 • Mikulás-ünnepség
 • karácsonyi készülődés, vásár
 • farsangi jelmezbál
 • anyák-napi köszöntő-műsor
 • családi nap (versenyek, kézműveskedés, bográcsozás) 

 

Iskola-előkészítő csoportunkban ezek mellett még

 • emelt szintű (heti 5 alkalmas) angol nyelvoktatás szaktanárral
 • óvoda, iskola szoros együttműködése, közös programok szervezése
 • rajzpályázatokra való felkészítés
 • népi tánc-, zenei- illetve öko szakkörre jelentkezés lehetősége
 • nyári táborokban való részvétel.

 

Programjaink (a fent felsoroltak mellett):

 • különböző világnapokhoz kapcsolódó iskolai-óvodai rendezvények                                          
 • kiállítások megtekintése
 • projekt-napok, pl: sportnap; Tök jó nap
 • színház/bábszínház.                                                                               

Gyermekképünk:

Érdeklődő, gondolkodó, kreatív, öntevékeny, társaival-, környezetével együttműködő, sokoldalú, sikerorientált, döntőképes, intelligens egyéniség.

 

NAPIRENDÜNK

 • reggel a gyerekek érkezése 8.00-9.15-ig
 • 9.15-10.00  egy komplex foglalkozás
 • 10.00-10.30 tízórai (mosdóhasználat, öltözködés)
 • 10.30-11.30 játék, szabadon folytatott tevékenység a teremben, vagy az udvaron, séta, kirándulás, mindennapos testnevelés
 • 12.00           ebéd (mosdóhasználat, fogápolás)
 • 12.30-14.30 mesehallgatás, játék, szabadon folytatott tevékenység a teremben vagy az udvaron
 • 14.30-15.00 uzsonna (mosdóhasználat, öltözködés)
 • 15.00-16.00 játék, szabadon folytatott tevékenység a teremben vagy az udvaron
 • 16.00-17.00 ügyelet

 

EGYÉB

Év közben rendszeres orvosi, védőnői és fogászati szűrést biztosítunk a gyerekeknek, év végén pedig egyéni iskolaérettségi felmérést végzünk, melynek eredményéről tájékoztatjuk a szülőket. 

Óvodánk évközi nyitva tartása igazodik az iskolai tanévhez, ezek időpontjáról mindig aktuálisan, az adott tanévben tájékoztatjuk a hozzánk járó gyermekek szüleit (szeptemberi kezdés-június közepi zárás, őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet, tanítás nélküli munkaszüneti napok). 

A szülők az intézmény szolgáltatásainak finanszírozására havonta alapítványi hozzájárulást fizetnek.

A felvétellel illetve a jelentkezéssel kapcsolatban további információ kérhető telefonon, e-mailben a titkárságon vagy intézményünk igazgatójánál, Willi Anikónál.

 

Honlapunkon keresztül is regisztrálhat! 

Óvodai nyílt napok

Felvételi regisztráció

Iskolánk elérhetőségei

Cím: 1119 Budapest, XI. kerület
Rátz László utca 4.

Telefon: 06 1 204 0847 (8-16 óráig)

Impresszum

Levélküldés

Térkép elérhetőségünkről