Talento-Ház Óvoda

"Foglalkozzunk meleg,
sugárzó szeretettel a gyermekekkel,
S akkor csodákra képesek"
(Eric Fromm)

Minden tanév szeptember 1-jétől, 1 családias légkörű, kis létszámú (14 fő) iskolaelőkészítő óvodai nagycsoport indítását tervezzük 5-6 éves életkorú gyermekeknek, ahol emelt szintű iskolai előkészítő okításban részesülnek, amelyet minden tevékenységi területet (irodalmi-, anyanyelvi-, környezetismereti-, matematikai-, ének-zenei-, vizuális-, testnevelési) átölelő komplex óvodai foglalkozással valósítunk meg.

Ezt naponta játékos angol nyelvoktatás egészíti ki, angol nyelvtanár vezetésével.

 

Csoportunk:

iskola-előkészítő (5 éves kortól)

Nyílt napjainkon 8-10 óráig, vagy előzetes egyeztetés alapján betekintést nyerhetnek óvodai életünkbe.

 • Foglalkozásaink témáit minden általános témakört felölelően, de a gyermekek érdeklődésének megfelelően választjuk.
 • Várunk szeretettel minden érdeklődőt, tevékenykedni vágyó, rajzolni, zenélni, táncolni szerető, ügyes kisgyermeket, akikkel óvodánkban megvalósíthatjuk a tehetséges gyermekek személyiségének fejlesztését, egyéniségük kibontakoztatását.

 

Óvodánk tevékenység központú nevelési program alapján működik, melynek célja:

 • gyermekközpontú, harmonikus, szeretetteljes, családias, biztonságos környezet megteremtése
 • fejlett érzelmi intelligencián alapuló gyermekközösség kialakítása
 • szülők–pedagógusok nevelőpartneri kapcsolatának kialakítása, mely a gyermek-közösség, gyermek-felnőtt, óvodapedagógus-család hatékony együttműködését segíti.
 • a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, sokoldalú, komplex, fejlesztő hatású tevékenységekkel, szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel.

Óvodánk előnyei:

 • kis kétszámú óvodai csoport
 • tiszta, ápolt, esztétikus, gyermekméretű bútorokkal kialakított csoportszoba
 • szeretetteljes, gondoskodó légkör
 • nyitottság, innováció; vidámság, humor
 • magas szintű szakmai végzettséggel, felkészültséggel rendelkező pedagógusok
 • nevelőpartnerség
 • tehetséggondozás
 • sokoldalú, differenciált képességfejlesztés, folyamatos tevékenykedés projekt módszerrel
 • rugalmasság, spontán helyzetek kihasználása
 • művészeti tevékenységek magas színvonalú közvetítése: néphagyományok, ének-zene, tánc, vizuális-nevelés, kézművesség népművész-, közművelődési szakember végzetséggel rendelkező óvodapedagógus vezetésével
 • sok óvodán kívüli program, kirándulás
 • fenntarthatóságra nevelés

Programjaink:

 • kirándulások, séták a környező parkokban,
 • játszóterek látogatása
 • Mikulás-ünnepség
 • karácsonyi készülődés, vásár
 • farsangi jelmezbál
 • anyák-napi köszöntő-műsor
 • családi nap (versenyek, kézműveskedés, bográcsozás) 

 

Iskola-előkészítő csoportunkban ezek mellett még

 • emelt szintű (heti 5 alkalmas) angol nyelvoktatás szaktanárral
 • óvoda, iskola szoros együttműködése, közös programok szervezése
 • rajzpályázatokra való felkészítés
 • népi tánc-, zenei- illetve öko szakkörre jelentkezés lehetősége
 • nyári táborokban való részvétel.

 

Programjaink (a fent felsoroltak mellett):

 • különböző világnapokhoz kapcsolódó iskolai-óvodai rendezvények                                          
 • kiállítások megtekintése
 • projekt-napok, pl: sportnap; Tök jó nap
 • színház/bábszínház.                                                                               

Gyermekképünk:

Érdeklődő, gondolkodó, kreatív, öntevékeny, társaival-, környezetével együttműködő, sokoldalú, sikerorientált, döntőképes, intelligens egyéniség.

 

NAPIRENDÜNK

 • reggel a gyerekek érkezése 8.00-ig
 • 8.00-9.00 szabad foglalkozás
 • 9.00-9.40  egy komplex foglalkozás
 • 9.40-10.00 tízórai (mosdóhasználat, öltözködés)
 • 10.00-11.30 játék, szabadon folytatott tevékenység a teremben, vagy az udvaron, séta, kirándulás, mindennapos testnevelés
 • 12.00           ebéd (mosdóhasználat, fogápolás)
 • 12.30-14.30 mesehallgatás, játék, szabadon folytatott tevékenység a teremben vagy az udvaron
 • 14.30-15.00 uzsonna (mosdóhasználat, öltözködés)
 • 15.00-16.00 játék, szabadon folytatott tevékenység a teremben vagy az udvaron
 • 16.00-17.00 ügyelet

 

EGYÉB

Év közben rendszeres orvosi, védőnői szűrést biztosítunk a gyerekeknek, valamint fejlesztőpedagógusunk segítségével egyéni iskolaérettségi felmérést végzünk, melynek eredményéről tájékoztatjuk a szülőket. 

Óvodánk évközi nyitva tartása igazodik az iskolai tanévhez, ezek időpontjáról mindig aktuálisan, az adott tanévben tájékoztatjuk a hozzánk járó gyermekek szüleit (szeptemberi kezdés, őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet, tanítás nélküli munkanapok, munkaszüneti napok). 

A szülők az intézmény szolgáltatásainak finanszírozására, az intézményben folyó munka támogatására alapítványi hozzájárulást fizetnek.

Erről bővebb információt a Támogatás linkre kattintva olvashatnak

A felvétellel illetve a jelentkezéssel kapcsolatban további információ kérhető telefonon, e-mailben a titkárságon vagy intézményünk vezetőjénél, Willi Anikónál.

 

Honlapunkon keresztül is regisztrálhat! 

Óvodai nyílt napok

Felvételi regisztráció

Óvodai nyílt napok

Intézményünk, illetve iskolaelőkészítő csoportunk egyéni időpont egyeztetés útján vagy szervezett nyitott napjaink keretében tekinthető meg, ahol megismerkedhetnek óvónőnkkel is.

Az alábbi napokon reggel 8 órától tájékoztatást adunk iskolánkról és óvodánkról, majd rövid óra- illetve foglalkozásrészletek keretében betekintést nyerhetnek óvodánk, ill. iskolánk életébe:

A 2021/22-es tanévre jelentkezőkkel, érdeklődőkkel 2021. január 27-én, 9 órakor, online tudunk találkozni, amikorra kiderül, hogy
akinek szükséges az óvodában maradáshoz szakértői vélemény, megkapja-e vagy sem.

A fenti időpontokon kívül a hozzánk jelentkező gyermekek részére próbanap keretében biztosítunk lehetőséget óvodai életünk megismerésére.

Az ovi-sulinkba így szeptembertől felvételt nyert gyerekek részére pedig májusban ismerkedő foglalkozást tart óvónőnk több alkalommal.

A felvétellel illetve a jelentkezéssel kapcsolatban további információ kérhető telefonon, e-mailben a titkárságon vagy intézményünk vezetőjénél, Willi Anikónál.

Iskolánk elérhetőségei

Cím: 1119 Budapest, XI. kerület
Rátz László utca 4.

Telefon: 06 1 204 0847 (8-16 óráig)

Impresszum

Levélküldés

Térkép elérhetőségünkről