Pedagógiai szakvélemény

A Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola szakmai megítélése igen jó. Modell értékű a falai között folyó képesség- és tehetségfejlesztő munka, és az a körülmény, hogy a tanárok, szabadidős oktatók és a szülők együttműködve vesznek részt a gyerekek nevelésében...

Magas színvonalú nevelési eljárásaik az átlagos /nem zseni!/ gyerekeket rendkívüli teljesítményre ösztönzik, a gyermeki személyiség maximális tisztelete, egyéniségének megbecsülése mellett. A tanulók alkotó módon kapcsolódnak be saját munkamódszereik alakításába, tanulási folyamataik ellenőrzésébe.

Az iskola a gyerekekben lévő tehetség maximális kibontakoztatására vállalkozik úgy, hogy a specialitás széles látókörrel, sokoldalúsággal és konvertálható tudással párosuljon.

Rokonszenves, modern és korszerű pedagógiai program, amelyet jól képzett és elkötelezett pedagógusok egymással, a gyerekekkel és a szülőkkel együttműködve valósítanak meg.

Ambrusné dr. Szalai Katalin
független szakértő

Szakértői vélemény

Az értékelés során megállapítottam, hogy az általam figyelemmel kísért időszakban az iskola valamennyi dolgozója értékarányos szolgáltatást nyújtott.

A tanítás, tanulás területén a tantárgyakat tekintve kiemelkedő az osztályok tanulmányi átlaga.

A nevelés területén olyan értékeket közvetítettek a pedagógusok tanulóik felé, amely a közösségben, a társadalomban és Európában való eligazodást és beilleszkedést jól szolgálja.

Az iskola által szervezett szabadidős tevékenységek pedig olyan szocializációs lehetőségeket biztosítottak gyermekeik számára, amely személyiségük minél többoldalú fejlesztését – fejlődését segítették elő.

Örömmel állapítottam meg, hogy a tanulók biztonságban vannak az iskolában, úgy mentális, mind fizikai értelemben egyaránt. Ezt a biztonságot szolgálják a mindhárom fél (gyermek, szülő, pedagógus) által betartott belső szabályzók is.

A tanítási órákon, szakkörökön, művészeti tevékenységek stb. során folyamatosan arra törekedtek, hogy minden tanuló képessége, szorgalma, tehetsége szerint kapjon feladatot és bizonyítani tudja, hogy képessége maximumát adja a közös munkában.

Ezt bizonyítják az iskolán belüli tanulmányi eredmények, a kerületi, és az országos sikerek, helyezések is.

Az értékelés során egyértelműen megállapítható, hogy mindenkit képessége, szorgalma, tehetsége szerinti továbbtanulásra készít fel az iskola. A továbbtanulási adatok ékesen bizonyítják az oktató-nevelő munka eredményességét...

Feith Bence 
szakértő

Iskolánk elérhetőségei

Cím: 1119 Budapest, XI. kerület
Rátz László utca 4.

Telefon: 06 1 204 0847 (8-16 óráig)

Impresszum

Levélküldés

Térkép elérhetőségünkről