Az osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga követelményei:

évfolyamonként és tantárgyanként megegyezik az aktuális tantárgy követelményeivel.

Időpontja:

az első félév-, illetve a tanév végén; pontosítás: a tantárgyat tanító tanárokkal történő időpont egyeztetés után az iskola vezetősége a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban és módon tájékoztatja a vizsgára jelentkező diákokat és szüleiket.